شرکت مهندسین مشاور جاماب
کد کاربر
رمز
 
 
شهید دکتر چمران:
می گویند تقوا از تخصص لازمتر است،
آن را می‌پذیرم.
اما می‌گویم:
آن کس که تخصص ندارد وکاری را می‌پذیرد
بــی‌تقــواســـت.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>